П Р И С Ъ Д А

 

 

гр. Добрич, 06.03.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Добричкият районен съд, Наказателна колегия, Петнадесети състав, в публичното заседание на шести март две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

         Председател: Мариана Момчева

       Съдебни заседатели: М.Т.

                                                                      М.Д.

 

с участието на секретаря Милена Александрова

в присъствието на прокурора Радомир С.

разгледа докладваното от съдията н.о.х.д. № 1719 по описа на Добричкия районен съд за 2017г. и

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ф. Б. Н. ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Д., ***, български гражданин, ***, ***, ***, *** за ВИНОВЕН в това, че в периода от неустановена дата през месец април 2017г. до 06.05.2017г. в град Д. при условията на продължавано престъпление извършил следните деяния:

·         На неустановена дата през месец април 2017г. в град Д. /от междуетажна площадка във ***“/ отнел чужда движима вещ – велосипед марка „УЛТРА“ на стойност 110.00 лева от владението на М.Р.Д. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои и

·         На 06.05.2017г. в град Д. отнел чужди движими вещи – черен мъжки портфейл на стойност 1.00 лев и пари – сумата от 140.00 лева, всичко на обща стойност 141.00 лева от владението на С.М.А. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи, предмет на двете деяния, възлиза на сумата от 251.00 лева, поради което:

На основание чл. 194 ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 във вр. с чл. 58а ал. 1 във вр. с чл. 54 ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета, като НАЛАГА на подсъдимия Ф. Б. Н. наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК отлага изтърпяване на наказанието лишаване от свобода за срок от три години.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Ф. Б. Н. ЕГН ********** да заплати сторените по делото разноски в размер на 74.06 лева по сметка на Първо РУ на МВР – гр. Добрич.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 - дневен срок от днес пред Добричкия окръжен съд.

 

                                                          Председател:

 

       Съдебни заседатели: 1.

                                                                                

    2.