П Р И С Ъ Д А

 

 

гр. Добрич, 21.11.2018г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Добричкият районен съд, наказателна колегия, петнадесети състав, в публичното заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

         Председател: Мариана Момчева

       Съдебни заседатели: Д.С.                                                   Х.Ж.

 

с участието на секретаря Милена Александрова

в присъствието на прокурора Даниел Илиев

разгледа докладваното от съдията н.о.х.д. № 1118 по описа на Добричкия районен съд за 2018г. и

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ж. Х. Д. ЕГН **********, роден на ***г***, ***, български гражданин, ***, ***, ***, *** за ВИНОВЕН в това, че:

На 13.04.2018г. около 00.30 часа в град Д., при условията на опасен рецидив, като съизвършител с неустановено по делото лице, от частен дом, находящ се на адрес:*** отнел чужди движими вещи – кафява дамска чанта марка „Луи Вюитон“ на стойност 59.00 лева, мобилен телефонен апарат марка “LG” модел „К 10“ на стойност 245.00 лева, СИМ – карта за мобилен телефонен апарат на стойност 9.78 лева, кафяв силиконов калъф за телефонен апарат на стойност 9.00 лева, златен пръстен марка „Шанел“ /3 грама/ на стойност 55.00 лева и пари – сумата от 1 000 /хиляда/ евро, равняващи се на 1 955.83 лева от владението на С.Р.И. *** без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, а така също и кожен портфейл на цвят бордо на стойност 18.00 лева, чифт мъжки маратонки марка „Зара“, бели на цвят на стойност 45.00 лева от владението на В.А.Й. от гр. Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, а така също и газова бутилка с вместимост 5 литра на стойност 20.00 лева от владението на Н.А.Д. *** без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на всички отнети вещи възлиза на 2 416.61 лева, поради което:

На основание чл. 196 ал. 1 т. 1 във вр. с чл. 194 ал. 1 във вр. с чл. 29 ал. 1 б. „а“ във вр. с чл. 20 ал. 2 във вр. с чл. 58а ал. 1 във вр. с чл. 54 ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ и НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета, като НАЛАГА на подсъдимия Ж. Х. Д. наказание лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

На основание чл. 57 ал. 1 т. 2 б. „б“ от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наказанието.

На основание чл. 59 ал. 1 от НК ПРИСПАДА от размера на така определеното наказание, времето през което по отношение на подсъдимия Ж. Х. Д. е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” по настоящото производство, считано от датата на първоначалното фактическо задържане от 13.04.2018г. до влизане в сила на присъдата.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Ж. Х. Д. ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 82.11 лв. по сметка на Първо РУ на МВР – гр. Добрич.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 - дневен срок от днес пред Добричкия окръжен съд.

 

                                                          Председател:

       Съдебни заседатели: 1.

                                                         

                                                                                 2.