Р Е Ш Е Н И Е

 

…..

 

08.01.2019 г., град Добрич

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ, ТРЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на осми януари две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛЯ МИТЕВА

 

Секретар: Стоянка Петрова

като разгледа докладваното от съдия Митева АНД № 1539 по описа за 2018 година на Добричкия районен съд

 

Р Е Ш И:

 

1. ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Н.Г., *, ЕГН **********

за ВИНОВЕН в това, че на * г. в гр. Д* като извършител в съучастие с А.К.А. ЕГН ********** (подбудител и помагач), противозаконно си служил с официален документ - лична карта № *, издадена на * г. от ОД на МВР Д* за друго лице - А.К.А., представяйки я пред длъжностно лице – Р*В*Б*, главен специалист при Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Д*, с цел да заблуди Б* на теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление за МПС, че именно той е лицето А.К.А. престъпление по чл. 318, вр. чл. 20, ал. 2 НК.

На основание чл. 78а, ал. 1 от НК ОСВОБОЖДАВА Г.Н.Г., с гореснета самоличност, от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 318, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

 

2. ПРИЗНАВА обвиняемия А.К.А., *** ЕГН **********

за ВИНОВЕН в това, че на ***г. в гр. Д* като подбудител и помагач в съучастие с Г.Н.Г., ЕГН ********** (извършител), умишлено склонил (чрез приятелска молба) и улеснил (чрез предоставяне на лична карта № **, издадена на * г. от ОД на МВР Д* на името на А.К.А., и освен това чрез разяснения кога и къде ще се проведе теоретичен изпит за придобиване на правоспособност зауправление за МПС) Г. противозаконно да си служи с официален документ - лична карта № *, издадена на *** г. от ОД на МВР Д* за друго лице - А.К.А., като Г. представил документа пред длъжностно лице – Р*В*Б*, главен специалист при Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Д*, с цел да заблуди Б* на теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление за МПС, че именно той е лицето А.К.А. - престъпление по чл. 318, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 НК.

На основание чл. 78а, ал. 1 от НК ОСВОБОЖДАВА А.К.А., с гореснета самоличност, от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 318, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

ОСЪЖДА Г.Н.Г. да заплати сумата от 13,40 лева по сметка на ОД на МВР гр. Добрич, представляващи ½ от направените разходи по досъдебното производство.

ОСЪЖДА А.К.А. да заплати сумата от 13,40 лева по сметка на ОД на МВР гр. Добрич, представляващи ½ от направените разходи по досъдебното производство.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест в петнадесетдневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр. Добрич.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: