Р Е Ш Е Н И Е

…..

14.01.2019 г., град Добрич

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ, ТРЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на четиринадесети януари две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание в следния състав:

Председател:  ГАЛЯ МИТЕВА

Секретар: Стоянка Петрова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Митева АНД № 1359 по описа за 2018 година на Добричкия районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Я.Ж.Ж., ЕГН **********, ******

за ВИНОВЕН в това, че на *** г. в с. В*, общ. Д*, по ул. „*“, до разклона за с. Н*, в посока гр. В*, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Пежо 807” с peг. *** в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство - ЗППАМ № ** г. на Началника на РУ-МВР, гр. Провадия, връчена на 31.01.2018 г. влязла в сила на 22.07.2018 г. - престъпление по чл. 343в, ал. 3, вр. ал. 1 от НК.

На основание чл. 78а, ал. 1 от НК ОСВОБОЖДАВА Я.Ж.Ж., ЕГН **********, с гореснета самоличност, от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 343в, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест в петнадесетдневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - гр. Добрич.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: