П Р И С Ъ Д А

        , гр. Добрич,02.11.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 Добричкият районен съд,  осемнадесети  съдебен състав

 На втори ноември две хиляди и седемнадесета година

 В публично заседание в следния състав:

                                                                        Председател  Веселин Николов

Секретар  Стела Димова

 Прокурор Даниел Илиев

 като разгледа докладваното от  съдия Николов  наказателно дело номер 1168 по описа на ДРС  за  2017 година.

П Р И С Ъ Д И :

 

    ПРИЗНАВА подсъдимия И.Р.К.  роден на *** *** с ЕГН **********, **** за ВИНОВЕН в това, че на ***  година в гр. Д.  по улица „***” в посока на булевард „****” на около 20 метра преди кръстовището с локален път водещ по улица „***   е управлявал МПС – лек автомобил *** с регистрационен номер *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.02 на хиляда установено по надлежния ред спротокол за химическа експертиза  №1169/2017– престъпление по чл. 343Б ал.1  от НК ,поради което и на основание  чл.55 от НК му НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок за срок от шест месеца  и на основание чл. 66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три години и му налага ”глоба” в размер на 100/сто/ лева.

На основание чл. 343Г във вр. с чл. 55 от НК ЛИШАВА подсъдимия И.Р.К. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от  6/шест/ месеца.

На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимия  И.Р.К. с ЕГН ********** е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред считано от 16.08.2017 година.

             Осъжда подсъдимия  И.Р.К. с ЕГН **********   с установена по делото самоличност да заплати сумата от 25/двадесет и пет/ лева по сметка на  ОД на МВР гр. Добрич за изготвената експертиза .

    Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 - дневен срок от днес пред Добричкия окръжен съд.

 

                                                                        Председател: