Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр. Добрич, 04.07.2017г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Добричкият районен съд, Наказателна колегия, Петнадесети състав, в публичното заседание на четвърти юли две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

         Председател: Мариана Момчева

 

с участието на секретаря Милена Александрова

в присъствието на прокурора

разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 750 по описа на Добричкия районен съд за 2017г. и

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия К.Ю.Х. ЕГН **********, роден на ***г***, ..., български гражданин, работи като ..., ..., ..., ...за ВИНОВЕН за това, че на 03.03.2017г. около 16.40 часа в гр. Д. и на 11.05.2017г. около 01.10 часа в гр. Д. по ул. „...“ в ЖК „...“, при условията на продължавано престъпление е управлявал моторно превозно средство ..., в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със ЗППАМ № 14 – 0851 – 000366/27.06.2014г. на Началника на сектор „ПП“ ОД на МВР – гр. Добрич, влязла в сила на 29.12.2016г. – престъпление по чл. 343в ал. 3 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

На основание чл. 78а ал. 1 от НК ОСВОБОЖДАВА К.Ю.Х. ЕГН ********** от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на хиляда лева.

Решението подлежи на обжалване или протест в 15 - дневен срок от днес пред Добричкия окръжен съд.

 

                                                          Председател: