О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                              

                                      гр.Добрич,25.05.2017г.

 

 

         ДОБРИЧКИ  РАЙОНЕН  СЪД гражданска колегия десети състав в закрито заседание,проведено на  двадесет и пети май  две хиляди  и седемнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН  СЪДИЯ: АЛБЕНА  КОЛЕВА

 

         Разгледа  докладваното гр.дело № 1652 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Предявен е иск от К.С.К. ЕГН ********** *** срещу В.Х.А. ЕГН ********** *** за установяване на вземания –предмет на заповед за изпълнение , издадена по ч.гр.дело N 3736/2016г. по описа на ДРС за следните суми:-  7500 евро- неизпълнено парично задължение за връщане на заемна сума по договор от 28.02.2015г. заедно със законната лихва от 06.12.2016г.  до  окончателното плащане;-1575 евро -  възнаградителна лихва за периода 28.02.2015г. – 28.11.2016г. ; -1350 евро – договорна неустойка за периода 01.06.2015г. – 31.11.2016г.  и 408,66 лв.- разноски в заповедното производство.

     За преценка на допустимостта на иска, бе изискано за послужване ч.гр.дело N 3736/2016г. по описа на ДРС.

      Издадена е в полза на ищеца срещу ответника заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по ч.гр.дело N  3736/2016г. по описа на ДРС за  сумите-предмет на предявения установителен иск по чл.422 ГПК.

      С Определение от 04.04.2017г. заповедният съд е указал на заявителя , че е подадено възражение срещу заповедта за незабавно изпълнение  и че може да предяви иска по чл.422 ГПК в едномесечен срок.

       Съобщението с указанията за предявяване на иска по чл.422 ГПК  е връчено на заявителя на 25.04.2017г.

       Исковата молба-предмет на настоящото производство е получена по пощата в РС Добрич на 19.05.2017г.Искът е предявен в законовия едномесечен срок.

       С Определение от 15.05.2017г. заповедният съд е отменил Определение от 04.04.2017г. , с което са дадени указания на заявителя за предявяване на установителния иск по чл.422 ГПК, тъй като възражението е било оттеглено от длъжника.

     Като правна последица, заповедта за незабавно изпълнение, се е стабилизирала с оттегляне на възражението и последвалото определение на заповедния съд за отмяна на дадените разпореждания до заявителя за предявяване на иск по чл.422 ГПК.Такъв иск не е необходим.За ищеца липсва правен интерес за провеждане на производство по иска по чл.422 ГПК.Образуваното дело по  иска за установяване на вземания-предмет на заповедта за незабавно изпълнение следва да бъде прекратено.

    В частта на разноските в заповедното производство , искът е недопустим.Въпросът за разноските в заповедното производство се разглежда от исковия съд по иска по чл.422 ГПК.В случая е налице и издаден изпълнителен лист и по отношение на сумата от 408,66 лв. – разноски по ч.гр.дело N 3736/2016г. по описа на ДРС.

 

     С тези мотиви съдът

 

                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

      ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.дело N 1652/2017г. по предявения от К.С.К. ЕГН ********** *** срещу В.Х.А. ЕГН ********** *** за установяване на вземания –предмет на заповед за изпълнение , издадена по ч.гр.дело N 3736/2016г. по описа на ДРС за следните суми: -  7500 евро- неизпълнено парично задължение за връщане на заемна сума по договор от 28.02.2015г. заедно със законната лихва от 06.12.2016г.  до  окончателното плащане;-1575 евро -  възнаградителна лихва за периода 28.02.2015г. – 28.11.2016г. ; -1350 евро – договорна неустойка за периода 01.06.2015г. – 31.11.2016г.   и 408,66 лв.- разноски в заповедното производство.

 

     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд град Добрич.

 

     

                                                        Районен  съдия: