РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Добрич, 04.04.2017г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Добричкият районен съд, наказателна колегия, петнадесети състав, в публичното заседание на четвърти април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Мариана Момчева

 

с участието на секретаря М.А.

в присъствието на прокурора

разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 306 по описа на

Добричкия районен съд за 2017г. и

 

РЕШИ:


 

ПРИЗНАВА обвиняемия Е.Е.Х. ЕГН **********, роден на ***г***, ..., български гражданин, ..., ..., ... за ВИНОВЕН за това, че:

На 15.05.2016г. в с. О., община Д., област Д. причинил на С.Х.С. от град Д., в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93 т. 1 б. „б" НК - главен съдия на футболна среща между отборите на ФК „Добруджанец", с. О. и ФК „Искра", с. Б., при и по повод изпълнение на функциите му лека телесна повреда -контузия на гръден кош и коремна стена, обусловили временно разстройство на здравето неопасно за живота - престъпление по чл. 131 ал. 1 т. 1 предл. 1 във вр. с чл. 130 ал. 1 от НК.

На основание чл. 78а ал. 1 от НК ОСВОБОЖДАВА Е.Е.Х. ЕГН ********** от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на хиляда лева.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Е.Е.Х. ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 96.60 лв. по сметка на Второ РУ на МВР - гр. Добрич.

Решението подлежи на обжалване или протест в 15 - дневен срок от днес пред Добричкия окръжен съд.

 

Председател: